Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyjęcia

Czcionka:

WARUNKI PRZYJĘCIA

Prawo do zamieszkania w naszym Domu przysługuje osobie przewlekle psychicznie chorej, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, wymagającej stałej całodobowej opieki. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub jej opiekun prawny powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania.

Podstawą przyjęcia Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej „Borówek” jest decyzja kierująca wydana przez ośrodek pomocy społecznej oraz decyzja o umieszczeniu wydana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w decyzji wydanej przez organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) kierującej do domu pomocy społecznej. Odpłatność ustalana jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.

 

Wykorzystanie miejsc zakwaterowania w DPS "Borówek" 

stan na dzień 24 luty 2022 r.

 

Wykorzystanie miejsc zakwaterowania

 

Ilość miejsc statutowych

Ilość miejsc zajętych

Miejsca wolne

Osoby oczekujący na miejsce

130

 122

8

3

 

Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS w  2022 roku: 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiace pięćset, 00/100) - Zarządzenie Starosty Łowickiego Nr 10/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z dnia 23.02.2022 r. poz. 1084.
Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, poczta: 99-400 Łowicz. Tel. 046/837-03-44.

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Znalezione obrazy dla zapytania epuap

 

Adres skrytki ePUAP:

/dpsBorowek/SkrytkaESP

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny