InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 48

Udostępniono dnia: 12.02.2024 11:20

Dokument wprowadził:
Ewelina Kaczor

Dokument opublikował:
Ewelina Kaczor

Dokument wytworzył:
Beata Michalak

Wytworzono: 12.02.2024 r.

Podmiot udostępniający informację:
DPS ,,Borówek''

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 21.02.2024, 09:21, Beata Michalak: Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert
 • 20.02.2024, 10:25, Beata Michalak: Dodanie załącznika Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 12.02.2024, 11:32, Beata Michalak: Edycja dokumentu Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek'' cz. 2 - 2024 r
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Edycja dokumentu Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek''
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 2 - Formularze cenowe
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 6 - Klauzula RODO
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Ogłoszenie z portalu e-Zamówienia
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 7 - ID postępowania
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika SWZ- Sukcesywne dostawy art. żywnościowych 2024 r.
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 1 - Oferta - formularz ofertowy
 • 12.02.2024, 11:25, Ewelina Kaczor: Dodanie załącznika Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • 12.02.2024, 11:20, Ewelina Kaczor: Utworzenie dokumentu Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek''